Uppdatering, områden som täcks av Betongstil

För tillfället så täcker Betongstil in följande geografiska områden i Sverige:
• Stockholm med omnejd
• Skåne
• Göteborg med omnejd
• Dalarna med omnejd
• Gävle