Köpinformation

Våra produkter och tjänster utförs med ett gediget handarbete, detta medför att utförandet kan få visa avvikelser i färg och form jämfört med andra tillvägagångssätt som till exempel utskurna plattor eller liknande.

Därutöver, så använder vi oss utav naturbaserade material som samtidigt är ett levande material. Mot bakgrund av detta så måste man räkna med att ytorna kan framkalla krympsprickor på vissa ställen. Detta är dock endast något som framkallar patina effekten på våra ytor samt produkter.