• Mönsterbetong

  Ett sätt att skapa en unik, skarvfri yta i betong!

Markbetong

– ett mer estetiskt samt hållbart alternativ än traditionell stensättning

Mönsterbetong

I och med utvecklingen av olika betongytskikt så har mönsterbetong/markbetong blivit ett klart bättre alternativ än vanliga stensättningar. Som en totalleverantör inom betongdesignade ytor så har vi även möjligheten att kunna erbjuda handdesignade mönsterbetong/markbetong till våra kunder. Med hjälp av ett stort utbud av olika stämplar /schabloner samt en utvecklad härdbetong så kan vi på Betongstil erbjuda mönsterbetong /markbetongytor som både är hög teknisk funktionell samt även ligger i framkanten beträffande design.

Markbetong fungerar för det mesta!

Mönsterbetong eller även så kallad markbetong är en helgjuten lösning för garageuppfarter, altaner, gångstråk, trottoarer etc. Genom att man använder olika schabloner till helgjutna betongytor så kan man helt valfritt skapa en unik skarvfri yta genom mönsterbetongen/markbetongen. Förutom den estetiska fördelen som mönsterbetong och markbetong erbjuder så får man genom denna lösning även en mer hållbar lösning jämfört med en vanlig stenläggning.

Ett alternativ med hög slitstyrka

Platsgjuten markbetong/markbetong har en hög slitstyrka vilket ger ytan en lång livslängd samt ett minimalt underhållsbehov. Betongens lastbärande förmåga, slitstyrka och långa livslängd medför att mönsterbetongen / markbetongen med fördel även kan användas som beläggningsmaterial till en rad olika offentliga ytor, t ex bussterminaler, trottoarer, vägar, rondeller, refuger, övergångsställen, gallerior, innetorg etc.

Skapa en fogfri yta med markbetong

En yta i mönstrad betong/markbetong är helt fogfri detta gör att ytan även blir lättare att rengöra, därutöver så finns det inga öppna ställen i ytan där vatten kan infiltrera och skapa en grogrund för ogräs eller mossa. I och med Betongstils långa erfarenhet inom efterbehandlingar av betongytor så har vi även möjligheten att använda olika skyddshartser som gör vår mönsterbetong/markbetong extra motståndskraftig mot skadliga ämnen som oljor, fetter och syror etc.

markbetong Mönsterbetong

Fördelar med markbetong

Sammanfattningsvis så vill framhäva dem följande fördelarna som talar för markbetong/mönsterbetong:

 • Klarar hög belastning och är oerhört slitstarkt
 • Släpper inte genom något ogräs eftersom fogarna uteblir helt
 • Går att få med olika mönster och färger på betongen- det är bara fantasin som sätter gränserna!
 • Mer tidseffektiv att lägga än stenläggningar
 • En ljus yta som kräver mindre belysning

Mönsterbetong – ett modernt ytskikt!

Det slutliga resultatet av den tryckta ytan för mönsterbetong / markbetong är både estetiskt samt funktionellt överlägset traditionella stenläggningar, det är därför inte konstigt att platsgjuten markbetong/mönsterbetong har använts under många decennier i andra länder såsom Frankrike, USA och Spanien. I dessa länder har markbetongen skapat unika estetiska egenskaper och bidrar därför även till att skapa unika och vackra offentliga miljöer.

Vi på Betongstil är övertygade över att mönsterbetong/markbetongen även kommer att vara tongivande i framtiden för ytskiktsläggningar i offentliga ytor i Sverige och det är med stor glädje som vi kan vara med och påverka denna utveckling.

Mer information? Ring oss på 08 – 748 99 11 eller skicka ett mail till info@betongstil.se så hjälper vi dig! Välkommen!

markbetong Mönsterbetong

Välj Betongstil för ditt projekt!

Det är dock viktigt att påpeka att det vid större projekt är ytterst avgörande hur noggrannheten är inom läggningarna samt hur koordinationen och samarbetet fungerar mellan läggarna och arkitekterna. I och med Betongstil framträdande roll samt historia inom betongytskiktsläggningar så har Betongstil lyckats samlat på sig viktiga erfarenheten från tidigare större ytskiktsläggningar, erfarenheter som är ytterst fördelaktiga för att kunna skapa fulländade större projekt inom mönsterbetong/markbetong.

Få offert: info@betongstil.se

Vi hjälper dig med markbetong!

Genom gedigen erfarenhet inom olika ytskiktsläggningar inom betong samt ett välutvecklat material /teknik inom mönsterbetong/markbetong så kan vi på Betongstil erbjuda högt kvalitativa mönsterbetong/markbetongytor som samtidigt ligger i framkanten inom design och kvalité.

Kontakta oss gärna redan idag för mer information om våra mönsterbetong/markbetong lösningar. Gå gärna in på vårt galleri för att se några bilder från tidigare projekt inom mönsterbetong/markbetong.

Markbetong

– ett mer estetiskt samt hållbart alternativ än traditionell stensättning

Mönsterbetong

I och med utvecklingen av olika betongytskikt så har mönsterbetong/markbetong blivit ett klart bättre alternativ än vanliga stensättningar. Som en totalleverantör inom betongdesignade ytor så har vi även möjligheten att kunna erbjuda handdesignade mönsterbetong/markbetong till våra kunder. Med hjälp av ett stort utbud av olika stämplar /schabloner samt en utvecklad härdbetong så kan vi på Betongstil erbjuda mönsterbetong /markbetongytor som både är hög teknisk funktionell samt även ligger i framkanten beträffande design.

Markbetong fungerar för det mesta!

Mönsterbetong eller även så kallad markbetong är en helgjuten lösning för garageuppfarter, altaner, gångstråk, trottoarer etc. Genom att man använder olika schabloner till helgjutna betongytor så kan man helt valfritt skapa en unik skarvfri yta genom mönsterbetongen/markbetongen. Förutom den estetiska fördelen som mönsterbetong och markbetong erbjuder så får man genom denna lösning även en mer hållbar lösning jämfört med en vanlig stenläggning.

Ett alternativ med hög slitstyrka

Platsgjuten markbetong/markbetong har en hög slitstyrka vilket ger ytan en lång livslängd samt ett minimalt underhållsbehov. Betongens lastbärande förmåga, slitstyrka och långa livslängd medför att mönsterbetongen / markbetongen med fördel även kan användas som beläggningsmaterial till en rad olika offentliga ytor, t ex bussterminaler, trottoarer, vägar, rondeller, refuger, övergångsställen, gallerior, innetorg etc.

Skapa en fogfri yta med markbetong

En yta i mönstrad betong/markbetong är helt fogfri detta gör att ytan även blir lättare att rengöra, därutöver så finns det inga öppna ställen i ytan där vatten kan infiltrera och skapa en grogrund för ogräs eller mossa. I och med Betongstils långa erfarenhet inom efterbehandlingar av betongytor så har vi även möjligheten att använda olika skyddshartser som gör vår mönsterbetong/markbetong extra motståndskraftig mot skadliga ämnen som oljor, fetter och syror etc.

markbetong Mönsterbetong

Fördelar med markbetong

Sammanfattningsvis så vill framhäva dem följande fördelarna som talar för markbetong/mönsterbetong:

 • Klarar hög belastning och är oerhört slitstarkt
 • Släpper inte genom något ogräs eftersom fogarna uteblir helt
 • Går att få med olika mönster och färger på betongen- det är bara fantasin som sätter gränserna!
 • Mer tidseffektiv att lägga än stenläggningar
 • En ljus yta som kräver mindre belysning
markbetong Mönsterbetong

Mönsterbetong – ett modernt ytskikt!

Det slutliga resultatet av den tryckta ytan för mönsterbetong / markbetong är både estetiskt samt funktionellt överlägset traditionella stenläggningar, det är därför inte konstigt att platsgjuten markbetong/mönsterbetong har använts under många decennier i andra länder såsom Frankrike, USA och Spanien. I dessa länder har markbetongen skapat unika estetiska egenskaper och bidrar därför även till att skapa unika och vackra offentliga miljöer.

Vi på Betongstil är övertygade över att mönsterbetong/markbetongen även kommer att vara tongivande i framtiden för ytskiktsläggningar i offentliga ytor i Sverige och det är med stor glädje som vi kan vara med och påverka denna utveckling.

Mer information? Ring oss på 08 – 748 99 11 eller skicka ett mail till info@betongstil.se så hjälper vi dig! Välkommen!

Välj Betongstil för ditt projekt!

Det är dock viktigt att påpeka att det vid större projekt är ytterst avgörande hur noggrannheten är inom läggningarna samt hur koordinationen och samarbetet fungerar mellan läggarna och arkitekterna. I och med Betongstil framträdande roll samt historia inom betongytskiktsläggningar så har Betongstil lyckats samlat på sig viktiga erfarenheten från tidigare större ytskiktsläggningar, erfarenheter som är ytterst fördelaktiga för att kunna skapa fulländade större projekt inom mönsterbetong/markbetong.

Få offert: info@betongstil.se

Vi hjälper dig med markbetong!

Genom gedigen erfarenhet inom olika ytskiktsläggningar inom betong samt ett välutvecklat material /teknik inom mönsterbetong/markbetong så kan vi på Betongstil erbjuda högt kvalitativa mönsterbetong/markbetongytor som samtidigt ligger i framkanten inom design och kvalité.

Kontakta oss gärna redan idag för mer information om våra mönsterbetong/markbetong lösningar. Gå gärna in på vårt galleri för att se några bilder från tidigare projekt inom mönsterbetong/markbetong.